White paper digital signature

White Papers

Om digitale ondertekening algemeen aanvaard te maken dient een digitaal handtekenproces zo eenvoudig en intuïtief mogelijk te zijn. Uiteraard is het ook belangrijk dat zo’n digitaal geplaatste handtekening future-proof en universeel valideerbaar blijft. Zetes heeft eaZySign ontwikkeld, het antwoord op deze uitdagingen.

Download gratis

People ID @Zetes

Een compleet oplossingengamma - Zetes is eveneens gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van complete oplossingen die betrekking hebben op het verzamelen van persoonlijke identiteitsinformatie, het produceren van ID documenten en het opslaan en weergeven van identificatiegegevens. Vooral overheden, administraties en openbare instellingen profiteren van onze know-how en jarenlange ervaring met dit type projecten. Zelfs in politiek gevoelige of onstabiele omstandigheden werd Zetes dergelijke lange-termijnprojecten toevertrouwd.

GA NAAR PEOPLE ID

Logistics execution

eID Kaartlezers

Extra compact, voorzien van een toetsenbord of compatibel met tablets & smartphones, ... ? Kies het model dat u het beste past:

GA NAAR BelgeID

 

Onze Кlanten