Een elektronische handtekening is een geheel van elektronische gegevens die er voor zorgt dat een persoon de inhoud van een elektronische boodschap goedkeurt. De samenstelling van de elektronische handtekening wordt gereguleerd door verschillende internationale standaarden. Het wettelijk kader van de elektronische handtekening is afhankelijk van de wetgevende instantie.
Deze abstract biedt een antwoord op de manier waarop de elektronische handtekening in het eaZySign platform is gegenereerd en het wettelijk kader ervan binnen het Europees en meer specifiek het Belgisch grondgebied.

Download the white paper

Download

Digital Signing with eaZySign White Paper in het Engels